Rekenkamercommissie Zundert neemt uitvoering Wmo onder de loep

Meer aandacht voor de groep ontevreden ontvangers van een Wmo-voorziening, verbetering van informatievoorziening over de Wmo, versterkte aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers en investeren in het verbeteren van de keukentafelgesprekken. 

Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen die de Rekenkamercommissie Zundert doet naar aanleiding van de resultaten van haar onderzoek naar hoe de veranderingen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de inwoners van de gemeente Zundert zijn ervaren, vooral door de zorgontvangers zelf.

Dinsdagavond werd het rapport 'Van goed naar beter?' in het gemeentehuis van Zundert gepresenteerd.

Regeldruk

Er blijkt dus nogal wat verbetering mogelijk. Zo is volgens de cijfers minder dan de helft van de inwoners die momenteel een Wmo-voorziening ontvangt, tevreden over deze ondersteuning, al wordt die in het algemeen met een 6,7 beoordeeld.

Bijna de helft van de zorgontvangers heeft nog geen veranderingen in de Wmo-voorzieningen ervaren sinds de gemeente er in 2015 voor verantwoordelijk is.

Van de zorgontvangers die wel een verandering hebben ervaren, worden hogere kosten en minder ondersteuning het meest genoemd als minpunten.

Druk

De ervaring van veel zorgontvangers is dat de nieuwe Wmo langere procedures, meer administratie en een hogere regeldruk met zich meebrengt.

Ook de druk op mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe. Veel respondenten vinden dat mantelzorgers door de gemeente beter ondersteund moeten worden.

De informatievoorziening rondom de Wmo wordt door de ontvangers slechts met een kleine voldoende (5,7) beoordeeld.

De berichtgeving wordt door sommigen als verwarrend ervaren. Daarnaast wensen zorgontvangers onder andere meer persoonlijk contact.

Uitkomst

Van de respondenten die een keukentafelgesprek hebben gehad, geeft iets minder dan de helft aan, (zeer) tevreden te zijn over de uitkomsten van het gesprek. Ongeveer een derde geeft aan hierover (zeer) ontevreden te zijn.

Een veel gehoorde grief van zorgontvangers is de indruk dat voorafgaande het gesprek de uitkomst al vast staat.

De Rekenkamer Zundert doet de aanbeveling om de mening van inwoners met betrekking tot de Wmo te blijven meten om ook in de toekomst adequaat op veranderingen te kunnen blijven inspelen.

Tip de redactie