Buurtbelang Banakkers wil jongerenactiviteiten ontplooien

Wijkvereniging Buurtbelang Banakkers in Etten-Leur wil graag in contact komen met jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar met de bedoeling ook voor deze doelgroep iets te kunnen betekenen. Wijkgebouw Ut Praotuis in de wijk Banakkers is voor alle leeftijden, maar de jeugd wordt nog heel erg gemist. 

Samen met het Jongerenwerk van Surplus wil Buurtbelang Banakkers gaan bekijken hoe ze, samen met de jongeren, leuke en zinvolle activiteiten kunnen gaan organiseren.

Hiertoe wordt de jeugd uitgenodigd op donderdag 14 juli voor een open avond in het wijkgebouw. Op deze avond kunnen zij samen met het Jongerenwerk en Buurtbelang Banakkers brainstormen over de mogelijkheden.

Belangrijk daarbij is dat de jongeren zelf een rol krijgen om hun ideeën te realiseren. Het Jongerenwerk werkt al een aantal jaren volgens de methode jeugdparticipatie. Deze methode is erg effectief, omdat de jongeren zelf de regie krijgen onder begeleiding van het Jongerenwerk.

Dit houdt in dat zij zelf bepalen wat ze – binnen alle redelijkheid – willen doen. Wijkgebouw Ut Praotuis heeft de beschikking over alle moderne media. Het Jongerenplatform en EttenLeurLeeft zijn goede voorbeelden van resultaten van jeugdparticipatie.

Tip de redactie