Stichting Bij Anna, Staatsbosbeheer en de Gemeente Zundert zijn donderdag in het gemeentehuis van Zundert een overeenkomst aangegaan voor de realisatie van 'De AnnaTuin'. 

Namens de verschillende partijen zetten Anne Mutsters, Jelka Both en burgemeester Leny Poppe-de Looff hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst.

Assortimentstuin

De AnnaTuin is een initiatief van enthousiaste inwoners die een plaats in de gemeente Zundert willen creëren waar mensen van alle leeftijden kunnen ontmoeten, ontspannen en ontdekken.

Het initiatief krijgt gestalte op de locatie van de voormalige assortimentstuin, tussen Zundert en Klein Zundert.

Kleinschalig

Stichting Bij Anna gaat de tuin beheren en er culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten ontplooien.

De inkomsten uit deze activiteiten vloeien terug naar de stichting, om zo stapsgewijs aanleg en onderhoud van de locatie mogelijk te maken. Ook wordt hiertoe in een later stadium crowdfunding ingezet.

Pipowagen

Bij Anna gaat nauw samenwerken met (lokale) ondernemers, vrijwilligers en verenigingen.

Deze zomer gaat Bij Anna kleinschalig van start: rondom ‘een klein huisje op wieltjes’ - een vrolijke pipowagen - in de AnnaTuin worden de eerste buitenactiviteiten gehouden. In het najaar wordt gestart met de bouw van het tijdelijke KoffieThuis (preek uit: koffie-thee-huis)

Overheidsparticipatie

Wethouder Johan de Beer (portefeuillehouder ruimtelijke ordening) spreekt van een treffend voorbeeld van overheidsparticipatie.

"Het is mooi dat we dit prachtige initiatief van een enthousiaste groep inwoners, in goede samenwerking met Staatsbosbeheer, kunnen realiseren. Een schoolvoorbeeld van hoe inwoners en overheid samen resultaten bereiken, die betekenis hebben voor de hele gemeenschap."

Beleving

Ook Staatsbosbeheer, eigenaar van terrein waar De AnnaTuin gestalte gaat krijgen, is enthousiast. Gebiedsmanager Jelka Both: "Samen met de omgeving wordt een prachtige invulling gegeven aan ons terrein."

"Staatsbosbeheer hecht er veel waarde aan om iedereen te betrekken bij en te laten genieten van de natuur. Het gaat bij ons om beschermen, beleven en benutten van de gebieden. Die beleving zie je terug in de ideeën van Bij Anna."