Raadslid Cees Huijssoon van de fractie van Onafhankelijk Moerdijk wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de inwoners van de gemeente Moerdijk nog voorlichting krijgen over asbestdaken. 

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Eigenaren van gebouwen met asbesthoudende bedekking moeten deze voor die tijd verwijderen. Voor deze sanering is door het Rijk in totaal 76,3 miljoen euro beschikbaar gesteld; de eerste 10 miljoen daarvan voor dit jaar.

"Omdat voor dit jaar al subsidie verstrekt kan worden, zouden inwoners van de gemeente Moerdijk hiervoor in aanmerking kunnen komen", aldus Huijssoon.

Het raadslid wil verder onder andere van het college weten of de gemeente handhavend op gaat treden wanneer eigenaren van woningen en gebouwen met asbestdaken nalatig blijven.