De gemeente Etten-Leur heeft begin volgende week een gesprek met de directie van het bedrijf Hello Fresh op industrieterrein Vosdonk. Aanleiding is de overlast die het bedrijf veroorzaakt voor omliggende bedrijven en ondernemers. 

De overlast werd onlangs bij het college van burgemeester en wethouders neergelegd door raadslid Ron Rosbak van het Algemeen Plaatselijk Belang (APB).

Hello Fresh bevindt zich aan de Daalderweg op de kruising met de Kroonstraat en bezorgt vanaf deze locatie maaltijdboxen. Het distributiecentrum werd in augustus vorig jaar geopend.

Volgens Rosbak ondervinden diverse ondernemers die gevestigd zijn aan de Kroonstraat en de Schellingstraat zodanige overlast van Hello Fresh dat hun bedrijven vaak onbereikbaar zijn voor leveranciers. Deze overlast bestaat uit parkeeroverlast van het bedrijf en haar medewerkers.

Overlast

De hoge parkeerdruk brengt de verkeersveiligheid regelmatig in gevaar, onder andere door het parkeren van voertuigen in de bochten. Verder zou er sprake zijn van vervuiling van de omgeving door zwerfafval van medewerkers van de distributeur van maaltijdboxen.

De overlast was niet helemaal onbekend bij de gemeente Etten-Leur. Gedurende de afgelopen maanden hebben er al talloze gesprekken met de managers van het bedrijf plaatsgevonden.

Maatregelen

"Door onze toezichthouders zijn controles uitgevoerd en maatregelen voorgesteld ter verbetering van de situatie", reageert het college van burgemeester en wethouders. "Ook zijn er afspraken gemaakt met het bedrijf om de overlast terug te dringen."

De maatregelen hebben tot dusver kennelijk nog niet het resultaat gehad dat de gemeente Etten-Leur voor ogen had. Daarom is voor begin volgende week een afspraak gemaakt met de directie van het bedrijf voor een gesprek op bestuurlijk niveau om deze overlast te stoppen.