Geen grootschalige opvang maar kleinschalige opvang van asielzoekers. Volgens het bestuur van buurtschap De Meren is het wel duidelijk waar de voorkeur van de Rijsbergse bevolking naar uitgaat. 

In een mail aan buurtbewoners windt woordvoerder Leo Ceelen namens het bestuur van buurtschap De Meren er geen doekjes om.

Het al eerder geventileerde standpunt van de Rijsbergse buurtschap over de opvang van asielzoekers in de gemeente Zundert - geen grootschalige opvang maar kleinschalige opvang - wordt meer dan breed gedragen onder de dorpsgenoten.

Reacties

Dat maakt hij op uit de reacties van bewoners op een afgelopen maand door de buurtschap verzonden brief aan de Gemeente Zundert .

Hierin wordt onder meer stelling genomen tegen de wijze waarop het college volgens de buurtschap ‘autonoom’ beslissingen neemt over de invulling van de opvanglocatie en over het aantal op te vangen asielzoekers.

Dit terwijl die beslissingen volgens de buurtschap door de gemeenteraad moeten worden genomen, zoals dit ook in Halderberge en Etten-Leur is gebeurd.

Oneerlijk

De buurtschap is niet alleen verbolgen over het feit dat het aantal op te vangen asielzoekers plotseling is verhoogd van 150 naar 300 asielzoekers, maar dat die groep ook nog uitsluitend in Rijsbergen zal worden gehuisvest.

'Als we echt reëel zijn, neemt de gemeente Zundert niet de 150 tot 300 personen op, maar het dorpje Rijsbergen', zo stelt de buurtschap in de brief. ‘Dit vinden wij dus ècht een scheve, oneerlijke en onevenredige verhouding’. 

Criminaliteit

Bovendien zet buurtschap De Meren grote vraagtekens bij de leefbaarheid en de veiligheid voor het dorp Rijsbergen bij de komst van een in haar ogen té grote groep asielzoekers.

Zij betwijfelt of het nu al groeiende gevoel van onveiligheid bij de Rijsbergse dorpsbewoners nog kan worden weggenomen. Volgens de buurtschap is het politieapparaat niet berekend op nog meer taken en brengt de komst van grote aantallen asielzoekers aantoonbaar meer kans op criminaliteit met zich mee.

Draagvlak

Mede daardoor zou het draagvlak voor de opvang van asielzoekers niet bijzonder groot zijn. "Veel dorpsgenoten willen helemaal geen opvang in Rijsbergen en pleiten juist voor opvang in de regio waar de asielzoekers vandaan komen," zo meldt Leo Ceelen in zijn mail.

"We hebben welgeteld één reactie gekregen van een dorpsbewoner die het niet met ons eens was en pleitte voor open grenzen en meer opvang." 

Laatste woord

Hij kondigt aan dat buurtbewoners van De Meren bij alle politieke partijen langs zullen gaan om het standpunt van de buurtschap uiteen te zetten.

"Dat is belangrijk omdat de gemeenteraad het laatste woord heeft. Of in ieder geval zou moeten hebben."