Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk staan positief tegenover de voorgenomen fusie van de woningcorporaties Goed Wonen en Volksbelang. 

Het college is van mening dat is aangetoond dat de lokale binding, volkshuisvestelijke prestaties voor de woningmarkt in de gemeente Moerdijk en de financiële continuïteit geborgd zijn.

Voorwaarde is wel, aldus het college, dat Goed Wonen binnen nu en drie jaar haar bezit in de kern Moerdijk verkoopt aan woningcorporatie Woonkwartier.

Dat bezit bestaat uit tachtig sociale huurwoningen.