Tijdens het donderdag gehouden symposium 'Aanpak (georganiseerde) criminaliteit Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk' hebben alle belanghebbende partijen een intentieverklaring ondertekend, waarmee zij de intensivering van de samenwerking onderschrijven. Dit moet uiteindelijk leiden tot een integere en veilige haven. 

De zeehaven van Moerdijk speelt een grote rol in de landelijke en Brabantse economie. Tevens zorgt de zeehaven voor uitstraling op de gehele regio en is het een belangrijke ontsluiting voor de regio. Voor alle betrokken partijen is het dan ook belangrijk dat criminaliteit zoveel mogelijk buiten de deur gehouden wordt.

Om in de (nabije) toekomst het zeehavengebied veiliger te maken is de intentieverklaring opgesteld. Hierin zijn afspraken opgenomen over de wijze waarop de betrokken partijen met elkaar gaan samenwerken.

Daarbij kan gedacht worden aan het inzetten van eerste acties in de komende maanden, de juiste prioriteiten stellen, capaciteit en benodigde middelen beschikbaar stellen.

Beheersbaar

Tijdens het symposium is duidelijk naar voren gebracht wat er speelt in het zeehavengebied. Er is criminaliteit, maar deze is nog beheersbaar.

Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk vond het symposium een succes. "Het is nu de kunst om de verschillende schakels tot een ketting te rijgen."