Geen relatie industrieterrein Moerdijk en aantal gevallen van kanker

Er is geen aanwijsbaar verband gevonden tussen industrieterrein Moerdijk en het aantal gevallen van kanker in de gemeente Moerdijk. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van de GGD West-Brabant. Burgemeester Jac Klijs had daar eerder dit jaar op aangedrongen. 

Uit het onderzoek blijkt dat in de kernen vlak naast het industriegebied, Klundert en Moerdijk, kanker niet vaker voorkomt. Het aantal inwoners met de aandoening in Klundert in de periode 1989 tot en met 2013 ligt zelfs lager dan het landelijk gemiddelde.

Ook in de kernen die iets verder weg liggen (Zevenbergen, Klundert, Willemstad en Zevenbergschen Hoek) wijkt het aantal gevallen van kanker niet af.

Wel werden in Zevenbergen meer gevallen van longkanker geconstateerd: 19 procent meer dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde over de periode 1989 tot en met 2013 en 35 procent meer in de periode 2004 tot en met 2013.

Omdat in Klundert en Moerdijk geen hogere aantallen zijn geconstateerd, terwijl deze kernen juist dichter bij het industrieterrein liggen, plus de voorkomende windrichting, noemt de GGD West-Brabant een verband met Industrieterrein Moerdijk niet waarschijnlijk.

Vervolgonderzoek
"Verklaringen voor meer gevallen van longkanker kunnen divers zijn", aldus burgemeester Klijs. "De GGD concludeert in het nu voorliggende rapport dat een verband met het industrieterrein onwaarschijnlijk is, maar om meer duidelijkheid te krijgen laten we vervolgonderzoek uitvoeren naar het voorkomen van klachten die gerelateerd zijn aan milieuvervuiling zoals COPD, astma, allergie et cetera. Dit doen we in de gehele gemeente Moerdijk."

Mocht dit eveneens een afwijkend beeld voor Zevenbergen geven, dan zal een uitgebreider onderzoek nodig zijn. "Ik kan me voorstellen dat de inwoners van Zevenbergen net als ik willen weten wat hier de oorzaak van is. Ik hoop dat we begin volgend jaar duidelijkheid hebben."

Tip de redactie