De gemeente Etten-Leur heeft sinds 1 januari van dit jaar 55 statushouders gehuisvest.

“Voor het eerste half jaar moesten wij vijftig personen vanuit de taakstelling huisvesten plus drie die we nog vanuit 2015 te doen hadden”, laat wethouder Ron Dujardin weten. “En met de verwachting dat we in de periode tot 1 juli nog vijf tot zeven personen verwachten te plaatsen, lopen wij dus voor op de taakstelling.”

Omdat de opgave groot is, doet de gemeente Etten-Leur dat niet alleen met woningen die betrekking hebben op Woonstichting Etten-Leur (WEL).

Dujardin: “We gebruiken daar meerdere inventieve oplossingen voor. Naast WEL hebben we overigens ook nog twee woningen van Mooiland hiervoor ter beschikking gekregen."

Er zijn drie panden die Juzt huurt waar minderjarige vluchtelingen zitten, er is een pand in de Kerkstraat waar statushouders kamersgewijs gehuisvest worden samen met niet-statushouders en er is inmiddels ook een pand van de WEL, dat voorheen niet als woning werd gebruikt, zodanig omgebouwd dat ook daar kamersgewijs verhuur kan plaatsvinden.

Creatief

Op deze manier heeft de gemeente tot nu toe maar negen woningen van de WEL in hoeven te zetten. “We blijven zo dik binnen de tien procent van de mutatiegraad om die aan onze doelgroep nieuwe inwoners toe te wijzen.”

Voor de tweede helft van dit jaar heeft de gemeente Etten-Leur 58 statushouders te huisvesten.

Dujardin: “We zijn daarmee dus al een stuk op weg. We proberen dat ook weer op een goede manier met creatieve oplossingen te doen. Dat wordt wel steeds lastiger omdat de creatieve oplossingen op aan het houden zijn.”

Semipermanente bouw

Getracht wordt onder andere met semipermanente bouw wat te doen om de druk op de woningmarkt zo klein mogelijk te houden.

“Een en ander staat wel los van de vervolgstappen die vanuit de subregio De Baronie nog op Etten-Leur afkomen. Dat zou eventueel tot een andere taakstelling kunnen leiden, maar dat zit straks in de voorstellen die in september aan de gemeenteraad worden gestuurd.”