Cees Huijssoon en Marco Weda hebben namens de fractie van Onafhankelijk Moerdijk (OM) in een brief aan het college van burgemeester en wethouders hun bezorgdheid uitgesproken over het onderhoud van de vesting Willemstad. 

Het gaat met name om de muren van de vestingwerken, het onderhoud van het groen en op sommige plaatsen zelfs de onbereikbaarheid van geplaatste zitbankjes. “Vooral het achterstallig onderhoud springt in het oog”, aldus Huijssoon en Weda.

Het tweetal wil graag van het college weten wanneer mogelijk regulier onderhoud is voorzien in een meerjarenonderhoudsplanning.