Een windpark op industrieterrein Moerdijk is goed in te passen. Dat zegt de Commissie voor de Milieueffectrapportage. 

Nuon Wind Development B.V. wil in samenwerking met het Havenschap Moerdijk maximaal acht windturbines op het westelijk en zuidoostelijk deel van industrieterrein Moerdijk bouwen. De gemeente Moerdijk wil hieraan medewerking verlenen door het bestemmingsplan aan te passen.

Voordat de gemeenteraad van Moerdijk hierover besluit, zijn eerst de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage gevraagd het rapport te toetsen.

Mogelijkheden

Volgens deze commissie laat het rapport verschillende mogelijkheden zien: een variant met zo veel mogelijk turbines en een variant met minder, maar grotere turbines. De effecten op het landschap en de leefomgeving hiervan zijn goed beschreven en vergeleken.

Hoe het goed functioneren van de nabijgelegen ecologische verbindingszone gewaarborgd wordt, vraagt nog wel enige enige toelichting.

De commissie concludeert evenwel dat een compleet beeld is ontstaan van de milieugevolgen van het windpark en dat het (milieu-)belang volwaardig kan worden meegewogen in de besluitvorming.