Met uitzondering van Fractie de Regt hebben alle overige fracties in de gemeenteraad van Etten-Leur laten weten niets te voelen voor een interpellatiedebat zoals dat was aangevraagd door de raadsleden Louis Roks en Jake Owen Raats van Leefbaar Etten-Leur. 

Om het debat werd verzocht naar aanleiding van de mededeling dat Etten-Leur een asielzoekerscentrum (azc) krijgt voor de opvang van tweehonderd vluchtelingen.

Op donderdag 9 juni maakte burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot in een besloten bijeenkomst met vertegenwoordigers van de fracties de komst van een azc in Etten-Leur bekend.

Leefbaar Etten-Leur was daarbij als enige niet aanwezig. "Hier hadden zij antwoorden op hun vragen kunnen krijgen", was Peter van der Wulp van het Algemeen Plaatselijk Belang (APB) van mening.

Toon

Dat vond ook fractievoorzitter Erik Vissers van D66. "Dus ook wij hebben geen behoefte aan een debat." Jose Lockx van Ons Etten-Leur sloot zich daarbij aan, net als Frank Vrolijk namens de VVD en Ronnie Buiks van het CDA. "We gaan in september als dit onderwerp op de raadstafel komt dit debat volledig voeren."

May Rijnen van de PvdA verklaarde een debat, en ook een stevig debat, als partij nooit uit de weg te gaan. "Maar de toon in de aanvraag van Leefbaar Etten-Leur was van dien aard dat wij deze keer het verzoek niet steunen."

Transparantie

Louis Roks reageerde teleurgesteld en met name op het argument dat Leefbaar Etten-Leur geïnformeerd had kunnen worden tijdens een besloten bijeenkomst. "Wij zijn voor transparantie naar de achterban en de burgers van deze gemeente. Het is erg jammer dat met uitzondering van Fractie de Regt de gemeenteraad op basis van toon of gunnen het debat uit de weg gaat met onze fractie en daarmee vele ongeruste inwoners van Etten-Leur die behoefte hebben aan duidelijkheid."

Ambtenarij

Roks kondigde aan dat zijn volgende instrument ‘het omzetten in schriftelijke vragen zal zijn’. "En dan zal de ambtenarij er uren aan moeten besteden."