Wethouder Piet Utens heeft woensdagmiddag langs de randweg in Zundert twee insectenhotels en een informatiebord gepresenteerd. De insectenhotels moeten een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in het gebied. 

De plaatsing van de nestkasten voor bijen is een initiatief van de gemeente Zundert, Waterschap Brabantse Delta, Treeport en CLM.

De insectenhotels verbeteren het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor bijen. De bestuivers zijn belangrijk voor het onderhouden van de biodiversiteit in het gebied. "Het is slecht voor onze natuur als bijvoorbeeld door het gebruik van bestrijdingsmiddelen de bijenpopulatie afneemt", stelt wethouder Utens.

De bijvriendelijke actie is genomen vanuit het initiatief Bee Deals. In Bee Deals maken verschillende partijen, zoals overheden, voedselbedrijven en waterschappen, afspraken met elkaar om de leefomgeving van honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren.

Imkervereniging

Naast gemeente Zundert en waterschap Brabantse Delta werken ook Imkervereniging Zundert en Treeport mee aan de Bee Deal Zundert. Zo passen boomkwekers hun erfbeplanting en gewasbescherming aan en zaaien bloemrijke randen in.