Het waterschap Brabantse Delta stelt een krediet van 20 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de dijken langs de Laakse Vaart en de Leurse haven. 

De oplossing hiervoor, keermiddelen met vaste pompen (gemalen), wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd. Hiervoor gaat het waterschap op zoek naar een aannemer die een ontwerp maakt.

Ook onderzoekt de aannemer waar deze in het gebied worden geplaatst. Dat laatste gebeurt in nauw overleg met de grondeigenaren.

De aannemer maakt ook het projectplan waterwet. Hierin worden het ontwerp, de locatie en de wijze van uitvoering verwoord. Dit plan wordt te zijner tijd ter inzage gelegd alvorens de uitvoering van start gaat. Naar verwachting is alles gereed in 2019.