Stichting Werkgroep Eikenlaan en Omgeving maakt zich sterk voor de komst van huurwoningen voor senioren op de locatie van de voormalige bibliotheek aan Onder de Mast. 

Met brieven aan het college, woningcorporatie Thuisvester en de politieke partijen in Zundert heeft de bewonersgroep haar standpunten al breed onder de aandacht gebracht, meldt zij.

Al vanaf 2008 is de Stichting Werkgroep Eikenlaan en Omgeving betrokken bij de bouwplannen op de locatie van de voormalige bibliotheek aan Onder de Mast. Tot haar verbazing echter werd het overleg met gemeente en Thuisvester onlangs afgebroken.

De stichting maakte daarom een reconstructie van de plannen tot dat moment en legde die voor aan buurtbewoners.

Smalle woningen

De buurt was volgens de stichting niet te spreken over de ingediende plannen. De beoogde smalle, hoge woningen met twee trappen zouden niet geschikt zijn voor senioren. Het liefst zien de buurtbewoners dat er op genoemde locatie seniorenwoningen worden gebouwd die passen bij de bebouwing in de Lindelaan en bij voorkeur in de huursector.

De stichting stelt dat de locatie, met alle voorzieningen in het centrum van Zundert vlakbij, uniek is. Toch is er bijna geen aanbod van huurwoningen voor senioren, terwijl er wel veel vraag naar is.

"Sommige buurtbewoners vragen zich af of het staken van het overleg te maken heeft met krantenberichten waarin gemeld wordt dat Zundert woningen moet vrijmaken voor statushouders", zo stelt Stichting Werkgroep Eikenlaan en Omgeving.

"Dat sterkt de buurt in haar overtuiging dat er dan op deze locatie juist seniorenwoningen gebouwd moeten worden. Immers: de doorstroom van senioren zorgt ervoor dat elders huurwoningen vrijkomen die gebruikt kunnen worden voor statushouders."

Voorrangspositie

"Hoewel er volgens de buurt ook woningen voor statushouders moeten komen, mag dit niet leiden tot een voorrangspositie voor die groep", aldus Stichting Werkgroep Eikenlaan en Omgeving. "Het bouwen van seniorenwoningen zorgt niet alleen voor huisvesting van allebei de groepen, maar door de spreiding van statushouders zal de inburgering van deze groep ook verbeteren en versnellen."

Tot slot wil de buurt niet dat de hangplek voor jongeren die er vroeger achter de bibliotheek was terugkomt.