Op woensdag 29 juni wordt in café-zaal Roeloffs gesproken over de nieuwe inrichting van het Van Bergenplein in Etten-Leur Noord. 

Op een eerdere bijeenkomst, in februari, werden door de gemeente Etten-Leur ideeën opgehaald voor deze inrichting. Ook digitaal kwamen veel reacties binnen. Op basis daarvan zijn diverse varianten onderzocht.

De rode draad is dat de inwoners een fraai ingericht plein willen dat geschikt is voor parkeren en diverse evenementen. Omdat dit op meerdere manieren kan, worden verschillende varianten op deze avond in schets in beeld gebracht. Aanwezigen kunnen hierop reageren en hun voorkeur kenbaar maken.

De avond in café-zaal Roeloffs op woensdag 29 juni begint om 19.30 uur met een welkomstwoord en een presentatie. De inloop is vanaf 19.15 uur.