Vanaf maandag 27 juni start de gemeente Moerdijk met de eerste werkzaamheden die de overlast van sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek tegen moeten gaan. 

Als eerste is het traject Hoge Zeedijk-Gelderseweg aan de beurt. Op dit gedeelte wordt de voorrangssituatie gewijzigd, waarbij de doorgaande route een voorrangsweg wordt.

Ook worden er snelheidsbeperkende plateaus aangelegd en krijgen de fietsstroken een rode kleur. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting zes weken duren.

De werkzaamheden zijn onderdeel van een aantal maatregelen die de gemeente samen met de inwoners van Zevenbergschen Hoek heeft opgesteld om de leefbaarheid te verbeteren. Sluipverkeer binnen de gemeentegrenzen wordt door een aanzienlijk deel van de inwoners als een belangrijke bron van overlast ervaren.

Bouwvak

Na het afronden van de werkzaamheden aan het traject Hoge Zeedijk-Gelderseweg start de gemeente na de bouwvak met het verkeersveiliger maken van de route via De Vlijt.

Bedoeling is om dan fiets- en autoverkeer van elkaar te scheiden. Het derde en laatste traject dat wordt aangepakt is het gedeelte Driehoefijzerstraat-Hoofdstraat.