Zonnepanelen op lage daken gemeentehuis

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk stelt de leden van de gemeenteraad voor om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 95.000 euro voor het laten aanbrengen van zonnepanelen op de lage daken van het gemeentehuis in Zevenbergen. 

De maatregel past in het duurzaamheidsplan van de gemeente Moerdijk.

Het college heeft verder het voorstel bij de raad weggelegd om de tegelvloer in de centrale hal van het gemeentehuis in Zevenbergen te vervangen. Dat is volgens burgemeester en wethouders nodig omwille van veiligheidsredenen.

De vloer komt namelijk op verschillende plaatsen los. In de tussentijd zijn enkele gedeelten al middels ‘lapwerk’ vervangen, maar hiermee is volgens burgemeester en wethouders het probleem niet opgelost.

Reparatiewerken

Deze toch al ingrijpende werkzaamheden vormen een goede aanleiding om enkele andere onderhouds- en reparatiewerken aan het gemeentehuis te doen en om te onderzoeken in hoeverre de centrale hal nog voldoet aan de eisen van huidige en toekomstige tijd als het gaat om dienstverlening, informatievoorziening en het zogeheten ‘Moerdijk gevoel’.

In het raadsvoorstel wordt een voorbereidingskrediet gevraagd om de noodzakelijke en gewenste aanpassingen aan het gemeentehuis inzichtelijk te maken en hiervoor een uitgewerkt plan op te stellen.

Het bijbehorende bedrag van 117.000 euro wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

Tip de redactie