Fractie Leefbaar Etten-Leur wil interpellatiedebat over azc

De fractie van Leefbaar Etten-Leur wil op zo kort mogelijke termijn een interpellatiedebat met het college van burgemeester en wethouders. Aanleiding is de aankondiging dat Etten-Leur wederom een asielzoekerscentrum (azc) krijgt. 

De komst van een azc naar Etten-Leur is de uitkomst van het overleg tussen de aangesloten gemeenten van subregio De Baronie. Er zouden tweehonderd vluchtelingen in ondergebracht moeten worden. De locatie is nog niet bekend.

Begin april legde Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, alle 66 Brabantse gemeenten een taakstelling op naar rato van het aantal inwoners om een bijdrage te leveren aan de 7.200 plaatsen die de provincie verwacht nodig te hebben voor de huisvesting van asielzoekers.

Noord-Brabant werd daarbij in een aantal subregio’s verdeeld om in de behoefte te kunnen voorzien; Etten-Leur sloot in dit geval samen met de gemeenten Zundert, Halderberge, Breda, Oosterhout, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aan bij subregio De Baronie met als taak 1.087 extra vluchtelingen op te vangen en 906 statushouders.

Burgerparticipatie

Volgens Leefbaar Etten-Leur stelt het besluit de inwoners van Etten-Leur alsook de gemeenteraad voor een voldongen feit. "Tegen alle afspraken in wordt overgegaan tot realisatie van een azc in Etten-Leur", stellen Louis Roks en Jake Owen Raats namens de partij.

Verder begrijpt de fractie niet waarom het college er willens en wetens voor kiest om de bewoners van Etten-Leur met een azc op te zadelen. "Terwijl bijvoorbeeld de gemeente Halderberge de bestuurlijke moed had om dat te weigeren." 

In dat kader vraagt Leefbaar Etten-Leur zich dan ook af waarom het college niet eerst de gemeenteraad en de inwoners naar hun mening heeft gevraagd. "Etten-Leur pretendeert een gemeente te zijn, waar inspraak hoog in het vaandel staat. Kennelijk is burgerparticipatie in deze casus opeens géén prioriteit van het college."

Referendum

In de ogen van Leefbaar Etten-Leur is het nu voorliggende besluit een volstrekt onacceptabel onderhandelingsresultaat. De partij zou het liefst op korte termijn een referendum of brede enquête onder de inwoners uitgeschreven willen zien en de uitslag daarvan van invloed willen laten zijn op de verdere stappen in het proces.

Tip de redactie