Grondonderzoek op Bult van Pars

Met het oog op de toekomstige herontwikkelingsplannen, wordt binnen afzienbare tijd uitgebreid onderzoek gedaan in de grond op de zogeheten Bult van Pars in Klundert.

Het onderzoek vindt plaats om uitsluitsel te krijgen over mogelijke belemmeringen qua archeologische waarden. Het ligt in de bedoeling nog voor de zomervakantie de resultaten bekend te maken.

Archeoloog


Om goed onderzoek te kunnen verrichten worden proefsleuven getrokken in de grond. Proefsleuven zijn langwerpige smalle uitgravingen. Het onderzoek staat onder toezicht van een archeoloog.

Parkeervoorziening


De braakliggende grond waarop de Bult van Pars ligt is onderdeel van het project waarbij het centrum van Klundert wordt heringericht, om zo te komen tot een compact en levendig gebied. Op dit moment is het terrein door de gemeente in gebruik gegeven als parkeervoorziening, tot duidelijk is wat de precieze bestemming wordt.

Verhalen


Volgens wethouder Thomas Zwiers is het belangrijk om te weten wat er wel of niet in de bodem zit om te kunnen bepalen wat er met het terrein gaat gebeuren. “Op deze manier krijgen we eindelijk zekerheid over al dan niet aanwezige archeologische waarden. Bovendien kunnen we zo straks feiten zetten tegenover de diverse verhalen die in Klundert de ronde doen over wat er in de grond zou kunnen zitten van de Bult van Pars.”

Tip de redactie