Opvang asielzoekers in azc's Rijsbergen en Etten-Leur

De 1.087 extra vluchtelingen die de regio De Baronie moet opvangen, worden ondergebracht in de gemeenten Zundert, Etten-Leur, Breda en Oosterhout. In Zundert worden in eerste instantie 150 vluchtelingen opgenomen. 

Zij krijgen onderdak in het voormalige asielzoekerscentrum (azc) in Rijsbergen.Verloopt deze opvang voorspoedig, dan groeit dat aantal naar 300. 

Etten-Leur krijgt een nieuw asielzoekerscentrum waar 200 vluchtelingen worden ondergebracht. De locatie voor dit asielzoekerscentrum is nog niet bekend. 

Regio

Dat is donderdag bekendgemaakt door de Bredase burgemeester Paul Depla namens de deelnemende gemeenten Zundert, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Zundert en Etten-Leur zijn zoals gezegd niet de enige gemeenten die asielzoekers gaan opvangen. Oosterhout tekent voor de opvang van 300 vluchtelingen. Ook hier is echter nog niet bekend waar het asielzoekerscentrum gestalte gaat krijgen. 

Extra opvang

Mochten er problemen ontstaan met de opvang in deze gemeenten, dan komt Breda in beeld voor de opvang van 400 extra vluchtelingen. Breda vangt inmiddels al 400 vluchtelingen op.

Die groep verhuist echter van de voormalige gevangenis De Koepel naar het oude belastingkantoor in Breda omdat volgens afspraak slechts tijdelijke opvang in De Koepel mocht plaatsvinden.

Voor de mogelijke opvang van genoemde 400 extra vluchtelingen zal Breda dus een alternatieve locatie moeten vinden.

Statushouders

De komst van asielzoekers naar Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Halderberge is van de baan. De eerste twee gemeenten nemen wel extra statushouders op: respectievelijk 39 en 26.

Ook de gemeente Halderberge vangt extra statushouders op: tussen de 80 en 100.

Tip de redactie