Zundert zet streep onder hoofdpijndossier nummer één

De kogel is definitief door de kerk. Recreatie èn permanente bewoning op Parc Patersven in Wernhout is toegestaan, zo besloot de Raad van State afgelopen week. Wethouder Johan de Beer is blij dat eindelijk een streep kan worden gezet onder Zunderts hoofdpijndossier nummer één. 

Dat de Raad van State uiteindelijk koos voor de ook door hem gewenste oplossing, stemt hem zeer tevreden. "Het hele proces rond Patersven hebben we uiterst zorgvuldig doorlopen."

"Handhaven, stoppen met handhaven, de poging om tot een zesde woonkern binnen de gemeente Zundert te komen en opnieuw handhaven, waarbij dat laatste traject weer gepaard ging met rechtszaken door omwonenden."

Streep

"De Raad van State heeft nu definitief duidelijkheid verschaft: Parc Patersven blijft een recreatiepark en je mag er ook op wonen. Dat is belangrijk voor de bewoners daar, maar zeker ook voor de politiek en Zundert. Eindelijk kunnen we een streep zetten onder hoofdpijndossier nummer één."

Vinger aan de pols

"Toch blijven we als gemeente nadrukkelijk de vinger aan de pols houden", vervolgt hij. "De controles op veilig wonen blijven. Op Patersven zelf is er de komende tijd veel werk aan de winkel."

Denk aan het verbreden van wegen en het aanbrengen van bluswatervoorzieningen. Ook zijn er afspraken gemaakt over groencompensatie. Verder gaan we aan de slag met tweerichtingsverkeer voor de toegangsweg van Patersven, waarmee de Kleine Heistraat straks - gezien vanuit Wernhout  doodlopend wordt voor gemotoriseerd verkeer.”

Vertrouwen

De Beer heeft bij de voltooiing van de nu nog wachtende klus het volste vertrouwen in de Vereniging van Eigenaren Parc Patersven (VEP). “Alle kosten zijn voor de parkbewoners en die zijn ook al door hen gedekt. Het is een groep die er de schouders onder zet."

"Toen we in december 2011 door de rechter tot handhaving werden gedwongen, zijn de bewoners zelf met een burgerinitiatief gekomen. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in het besluit dat nu door de Raad van State is genomen. Dit is een goede oplossing voor Zundert.”

Tip de redactie