Voorstel tot verzelfstandiging van Havenschap

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant voorgesteld om akkoord te gaan met de verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk. 

Dit houdt in dat alle bedrijfsactiviteiten van havenschap Moerdijk worden uitgeplaatst naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV.

De huidige gemeenschappelijke regeling blijft in aangepaste vorm in stand voor de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV.

De verzelfstandiging vloeit voort uit de Havenstrategie 2030 en is nodig om de doorontwikkeling van het Havenschap mogelijk te maken.

2017

Medio juli nemen de gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten van Noord-Brabant een besluit over het voorstel. Het is de bedoeling dat de nieuwe structuur op 1 januari 2017 in werking treedt.

Tip de redactie