Etten-Leurs Mannenkoor geeft er de brui aan

Het derde lustrumconcert op 23 april in het Trouwkerkje is met terugwerkende kracht het laatste optreden geweest van het Etten-Leurs Mannenkoor. In een extra algemene ledenvergadering is besloten het koor op te heffen. 

Hiermee komt een einde aan een muzikale geschiedenis van een koor dat vijftien jaar heeft bestaan. De belangrijkste reden om te stoppen is het gebrek aan nieuwe leden.

Het snel afnemend ledental en de gemiddelde leeftijd van de zangers (meer dan 70 jaar) was de afgelopen jaren al een steeds grotere zorg.

Op veel manieren, onder andere door het organiseren van flashmob, heeft het bestuur geprobeerd nog nieuwe leden te werven, maar dat bleef zonder resultaat. Het werd steeds moeilijker om een kwalitatief goede uitvoering te verzorgen.

Dieneke Bicknese, vanaf het prille begin dirigent van het Etten-Leurs Mannenkoor, is het met pijn in het hart eens met het besluit om te stoppen.

Tip de redactie