Openbare basisschool de Springplank in Etten-Leur heeft een goede beoordeling van de Onderwijsinspectie gekregen.

De Springplank scoorde zes keer een ‘goed’ en twee maal een ‘voldoende’.

Het rapport meldt onder andere dat de leerkrachten sterk betrokken zijn bij de leerlingen en hun omgeving, dat in de school sprake is van een positief leer- en ontwikkelklimaat; dat de docenten de leerstof erg goed afstemmen op de zeer uiteenlopende onderwijsbehoeften van de leerlingen, dat de teamcultuur sterk gericht is op uitwisseling en leren met elkaar en dat de resultaten van de Cito-toets voor groep 8 de afgelopen jaren boven de bovengrens zitten.

Kernwaarden

Volgens het bestuur van de school is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van het onderwijs op de Springplank. "Wanneer dit op deze manier wordt beoordeeld is dat voor ons een bevestiging van het feit dat we de juiste stappen hebben gezet. In de toelichtingen die door de inspectie zijn geschreven, lezen wij onze kernwaarden duidelijk terug: betrokken, stimulerend, samenwerkend, opbrengstgericht en vakmanschap."

Slogan

Volgens het schoolbestuur doet het rapport recht aan de slogan ‘Oog voor elk kind’, die de Springplank hanteert. De aanbevelingen omtrent de doelen en evaluatie van de inspectie worden door het schoolbestuur meegenomen.