Het servicepunt van Bibliotheek VANnU in Willemstad verhuist naar Gebouw Irene. 

Het servicepunt was sinds 2011 in het Mauritshuis gevestigd. Eerder dit jaar werd bekend dat de gemeente Moerdijk de huur vanaf 1 juli 2016 niet meer zou verlengen.

Invulling

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een goede invulling van het Mauritshuis. Gemeente en bibliotheek waren het snel eens over de wens om een bibliotheekvoorziening in Willemstad te behouden.

De uitdaging was het vinden van een nieuwe locatie, die nu gevonden is in Gebouw Irene aan de Grimhoek 15. In samenspraak met het bestuur en de beheerder krijgt de bibliotheek hier een plek.

Dienstverlening

De dienstverlening wordt aangepast. De snuffelcollectie voor de volwassenen verdwijnt, maar de collectie voor de allerkleinsten in de leeftijd van 0 tot 4 jaar blijft.

Volwassen leden krijgen de gelegenheid om via internet hun materialen te bestellen en deze gedurende de openingstijden van Gebouw Irene op te halen en ook weer in te leveren. 

Juni

De verwachting is dat de nieuwe locatie medio juni in gebruik wordt genomen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd, evenals de openingstijden.