Zorg- en welzijnsaanbieders (inclusief vrijwilligerorganisaties), huisartsen, Alzheimer Nederland, de gemeente Moerdijk en zorgverzekeraar CZ hebben een intentieverklaring ondertekend. 

Doel van de ondertekening is om ervoor te zorgen dat dementiezorg in de gemeente Moerdijk toekomstbestendig blijft.

Door over de stelsels heen te werken geloven deze partijen dat de zorg en ondersteuning voor een persoon met dementie en hun mantelzorger verbeterd wordt zodat de kwaliteit van leven voor beiden zal toenemen.

Op dit moment zijn er circa 532 mensen met dementie en 1.029 mantelzorgers in de gemeente Moerdijk.