De gemeente Moerdijk gaat 42 extra vergunninghouders huisvesten bovenop de 88 waarvoor het wettelijk al een taakstelling had. Dat is de uitkomst van het overleg tussen de colleges van Moerdijk, Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem om gedeelde verantwoordelijkheid te nemen bij het bieden van huisvesting aan vluchtelingen en vergunninghouders. 

Op 31 maart van dit jaar richtte de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, aan de genoemde gemeenten het verzoek om als subregio Biesbosch locaties voor noodopvang voor vluchtelingen en huisvesting voor vergunninghouders te realiseren. Ook de overige Brabantse gemeenten ontvingen een dergelijk verzoek.

Door het huisvesten van 42 mensen extra met een verblijfsvergunning voor Nederland, vervalt voor de gemeente Moerdijk de plicht om vluchtelingen te plaatsen.

Afgesproken is dat de gemeenten Drimmelen en Woudrichem deze vluchtelingen gaat opnemen en de overige vier gemeenten de vergunninghouders. Dat betekent in dat laatste geval wel dat dit er dat meer zijn dan wettelijk was aangegeven.

Gezamenlijkheid

Volgens coördinerend burgemeester Yves de Boer (waarnemend burgemeester van Werkendam) heeft de positieve grondhouding van de colleges en de gedeelde inspanningen om binnen de sub-regionale opgave de uitdaging op te pakken en oplossingen aan te dragen, ertoe geleid dat in gezamenlijkheid een resultaat en verdeelsleutel is bereikt. "Wie niet meehelpt, verplaatst de vraag naar een andere gemeente. Zo willen we niet met vluchtelingen en vergunninghouders omgaan, en ook niet met elkaar als gemeenten. 
De afspraak is dan ook, dat iedere gemeente zich maximaal inspant en alle mogelijke creativiteit inzet en deze taakstelling realiseert."