Raadslid Jake Owen Raats van Leefbaar Etten-Leur is zich niet bewust geweest van de gevolgen van zijn gedrag op social media waarbij burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot van Etten-Leur onlangs in een kwaad daglicht is komen te staan. 

Dat zegt Louis Roks, fractieleider van Leefbaar Etten-Leur, in een persverklaring naar aanleiding van de ophef die afgelopen maandag over het onderwerp ontstond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Louis Roks weigerde tijdens die raadsvergadering openlijk excuses te maken aan het adres van burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot. Ronnie Buiks had daar namens zijn partij (CDA) en vijf andere fracties (APB, D66, VVD, Ons Etten-Leur en PvdA) op aangedrongen bij de fractieleider van Leefbaar Etten-Leur.

Roks liet wel weten de manier waarop de burgemeester in het nieuws was gekomen vervelend te vinden en na het fractieberaad van woensdag met een persverklaring te zullen komen.

Twitter

Ronnie Buiks hekelde maandag namens de zes partijen het social media gedrag van Leefbaar Etten-Leur en dan met name dat van raadslid Jake Owen Raats. Nadat de fractie van Leefbaar Etten-Leur de antwoorden had ontvangen over de vragen die het had gesteld over het bezoek dat de burgemeester en vrouwelijke raadsleden gaan brengen aan de Turkse moskee, reageerde Jake Owen Raats op Twitter onder andere met het bericht 'Burgemeester vindt een ladiesnight in de bioscoop hetzelfde als islamitische sekse apartheid'.

Daarnaast koos Leefbaar Etten-Leur er voor om een link te delen met als kop 'Nederlandse burgemeester: benen wijd voor sharia', hierbij verwijzend naar Van Rijnbach. Buiks: "Het op deze wijze afbeelden van onze burgemeester en de genoemde kop boven het bericht vinden wij smakeloos en verwerpelijk."

Imago

De zes fracties stelden vast dat door het delen van een link met de tekst 'Nederlandse burgemeester: benen wijd voor sharia' de fractie van Leefbaar Etten-Leur er bewust voor heeft gekozen het imago van de burgemeester als persoon en daarmee ook het imago van het gemeentebestuur en de gemeente te beschadigen.

"Verder kan het delen van genoemde tekst een aanzet zijn tot onverdraagzaamheid in het algemeen en onverdraagzaamheid richting de Turkse gemeenschap in Etten-Leur in het bijzonder. Wij veroordelen dat en naar ons oordeel zijn op zijn minst excuses van Leefbaar Etten-Leur op zijn plaats."

Afstand

Die kwamen er dus maandag niet. In de persverklaring die woensdagavond verscheen stelt Louis Roks dat Leefbaar Etten-Leur de gevolgen voor de burgemeester betreurt. "Maar die zijn meer het gevolg van andere bronnen en de foto die door anderen elders zijn gepubliceerd. Daar hebben wij eerder ook al duidelijk afstand van genomen."

Onterecht

Volgens de fractieleider heeft Jake Owen Raats in het fractieberaad helder aangegeven dat hij niet de bron is geweest van de kwetsende titel. "Dit is naar onze mening dan ook een onterecht verwijt. Hij is zich absoluut niet bewust geweest van de gevolgen van de titel van het bewuste artikel op het moment dat hij heeft geretweet."

De essentie zat, aldus Roks, voor Jake Owen in de onvoldoende beantwoording van onze raadsvragen over het moskeebezoek, waar het artikel inhoudelijk op in ging. "Wij hechten er waarde aan om te zeggen dat bij een retweet je niet altijd achter de inhoud hoeft te staan. Het kan ook bedoeld zijn om inzicht te geven hoe anderen kijken naar bepaalde zaken. Dat is hier van toepassing geweest."