De belangengroep 'Fiets Mark en Aa' heeft woensdagochtend haar ambitiedocument overhandigd op het gemeentehuis in Zundert.

De uitreiking van het ambitiedocument luidt een nieuwe fase in voor de verwezenlijking van een fietspad langs de Aa of Weerijs.

Er hangt een feestelijke sfeer bij de overhandiging van het ambitiedocument 'Reis langs de Weerijs' in het gemeentehuis in Zundert. Johan de Beer en Piet Utens, wethouders van Zundert, en de Bredase wethouder Paul de Beer namen het document namens de gemeentes in ontvangst. 

Na jaren aan inzet is de belangengroep weer een stap dichter bij de verwezenlijking van het door hen zo gewenste fietspad. 'Fiets Mark en Aa' zet zich al sinds 2010 in voor een dergelijk pad.

Nieuwe fase

Het officiële moment wordt geopend door wethouder Johan de Beer. Hij is nauw betrokken bij het initiatief en spreekt zijn waardering uit voor de enthousiaste belangengroep.

Annemiek van de Made, bestuurslid van de Stichting 'Fiets Mark en Aa', is blij met de steun van de gemeentes. "Gemeente Breda heeft ons goed op de rit geholpen. Dankzij de ruilverkaveling is het pad in principe klaar voor aanleg." Daarmee is het initiatief in een nieuwe fase beland.

De belangengroep is nu hard op zoek naar sponsors om de aanleg van het pad te bekostigen. Wethouder van Breda Paul de Beer prijst de houding van de belangengroep: "Jullie durven te dromen, maar zijn tegelijkertijd ook realistisch over de mogelijkheden. Zo kunnen we samen tot praktische verbeteringen komen."

Samenwerking

Stichting 'Fiets Mark en Aa' is uitgebreid contact aan het leggen met het bedrijfsleven en de horeca. Het nieuwe wandel- en fietspad moet een stimulans worden voor de vrijetijdseconomie. "Dat samenwerkingsverband is enorm leuk. Ontzettend veel mensen hebben baat bij de aanleg van het fietspad", legt Van de Made uit.

Het grensoverschrijdende burgerinitiatief stimuleert bovendien ook de samenwerking tussen de gemeentes. "We hebben een geweldig mooi buitengebied en dat houdt niet op bij gemeentegrenzen", stelt wethouder Utens.

Fietspad

Het fietspad langs de Aa of Weerijs moet het succes gaan evenaren van het fietspad langs de Mark tussen Breda en Meer. Het recreatieve fiets- en wandelpad langs de Mark is zeer populair en verdient navolging volgens de belangengroep.

Het nieuwe pad loopt langs bezienswaardigheden zoals de Wal van Mendoza, het Van Gogh-centrum en de dahliavelden. De cultuurhistorische waarde van de route gaat benadrukt worden met informatiepanelen langs het pad. De ontwikkeling van deze panelen is al in volle gang.

Wanneer het pad precies aangelegd gaat worden is nog niet zeker. “Dat hangt af van hoe alles zich gaat ontwikkelen, maar we hopen natuurlijk zo snel mogelijk”, legt Yvonne Bogaert- de Swart uit, bestuurslid van de stichting.

Fietsdriehoek

De prioriteit van de stichting ligt bij het verwezenlijken  van het pad tussen Breda en Zundert. Er bestaan daarnaast uitgebreide toekomstdromen. Zo wil de stichting naast het fietspad een kanoroute realiseren.

Ook hoopt de stichting het pad uit te breiden tot in België, naar de oorsprong van de Weerijs bij Braken en Wuustwezel. Zo wil de stichting een fietsdriehoek te creëren tussen Zundert, Breda en Meer.  Het initiatief wordt van harte gesteund door de wethouders. Wethouder Utens wenst de stichting veel succes toe: "En veel goed weer natuurlijk, want dat fietst wel zo fijn!"

Aa of Weerijs 

De Aa of Weerijs is een beek die ontspringt in Wuustwezel en uitkomt in de singels van Breda. Hierna stroomt de beek verder onder de naam Mark. De beek loopt langs dorpkernen Wernhout, Zundert, Klein-Zundert, Rijsbergen en Effen.

Op sommige plaatsen in het al mogelijk om langs de beek te fietsen. Stichting Fiets Mark en Aa wil een doorlopend fietspad langs de gehele beek bewerkstelligen.