Frank Kastelein blijft in ieder geval nog deze zomer exploitant van Fort de Hel in Helwijk. Gemeente Moerdijk wacht de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch af. 

In 2015 werd door gemeente Moerdijk de huur met Frank Kastelein opgezegd, omdat de exploitant zich niet aan de gemaakte afspraken zou houden. Niet met de gemeente als verhuurder, maar ook niet met de mensen die in de buurt wonen.

De rechtbank in Bergen op Zoom stelde de gemeente in deze zienswijze in december jongstleden in het gelijk. Kastelein ging na deze uitspraak in beroep bij het Gerechtshof.

Niettemin kon de gemeente met de uitspraak van de rechtbank de huurder opleggen om per 31 maart het fort verlaten te hebben. De gemeente heeft er echter voor gekozen de rol van het Gerechtshof te respecteren en nog niet tot ontruiming over te gaan.

Vertrouwen

Eerder werd uitgegaan van behandeling door het Gerechtshof in mei, maar dat heeft nu laten weten de zaak op 14 juli te behandelen. Gezien de afzienbare termijn handhaaft de gemeente het standpunt de uitspraak van het Hof af te wachten.

Normaal gesproken volgt zes weken na de zitting uitspraak. Dat betekent dat deze er eind augustus of begin september ligt. De gemeente ziet dit met vertrouwen tegemoet en zal spoedig daarna Frank Kastelein opleggen om Fort de Hel te verlaten.

In de tussentijd is de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe beheerder volop in voorbereiding.