Als aanvulling op het instellen van een 30 km/uur zone in de Molenstraat en een gedeelte van de Bredaseweg in Zundert worden extra verkeersmaatregelen aangebracht. Maandag is hiermee een start gemaakt. 

Deze verkeersmaatregelen worden tijdelijk aangebracht, omdat in 2017 de Molenstraat een geheel nieuwe inrichting krijgt.

Laad- en losplaatsen

Zo worden de laad- en losplaatsen worden verwijderd. Hier wordt een blauwe lijn op de trottoirband aangebracht, zodat hier mag worden geparkeerd.

Laden en lossen kan plaatsvinden langs deze blauwe lijn of op de rijbaan. 

Wegversmallingen

Daarnaast worden er enkele wegversmallingen aangebracht met bloembakken op de rijbaan.

Bij de wegversmallingen wordt een gele lijn op de trottoirband aangebracht, omdat hier niet geparkeerd mag worden.

Voorrangsregeling

Verder worden de kruisingen met de Eikenlaan, het parkeerterrein naast de Roskam en de St. Elisabethlaan aangepast.

Hier wordt de voorrangsregeling verwijderd, zodat de kruisingen gelijkwaardig worden. Dit betekent verkeer van rechts hier voortaan voorrang krijgt.

Prinsenstraat

Op de hoek van de Eikenlaan wordt een zebrapad aangelegd. Tot slot wordt er in de Prinsenhof een fysieke afsluiting geplaatst aan de zijde van de Prinsenstraat, zodat deze straat verkeersluw wordt en alleen nog toegankelijk is voor (brom)fietsers vanaf de Prinsenstraat. FOTO ADDO SPRANGERS