De huisartsenpost in Etten-Leur blijft behouden. De praktijk waar huisartsen in de weekenden en doordeweeks op avond- en nachturen acute hulp verlenen maakt geen deel uit van het onderzoek van Stichting Huisartsenposten West-Brabant om deze vorm van zorg te concentreren. 

Die stichting onderzoekt of de huisartsenzorg in Roosendaal tijdens de nachtelijke uren in Bergen op Zoom kan worden ondergebracht.

"We bekijken momenteel voor heel West-Brabant hoe we de huisartsenzorg efficiënter kunnen maken", vertelt Peter Aben, directeur van Stichting Huisartsenposten West-Brabant.

"Een belangrijk onderdeel daarvan is een onderzoek naar de mogelijkheid om de consulten in de nacht van Roosendaal te verplaatsen naar Bergen op Zoom. Daarbij gaat het om de tijden tussen 23.00 en 8.00 uur."

Ongerustheid

In Etten-Leur ontstond na dit nieuws ongerustheid over de gevolgen van dit besluit voor de Etten-Leurse huisartsenpost. Gevreesd werd dat de acute huisartsenzorg in de nacht mogelijk ook van Etten-Leur naar bijvoorbeeld Breda zou worden verplaatst. Dat is volgens Aben echter niet aan de orde.

Wel benadrukt hij dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op de huisartsenpraktijk. "Dat komt omdat we met name een toename zien van complexe zorg. Daarbij gaat het om oudere patiënten met meerdere aandoeningen", vertelt Aben.

Hulpbehoevende senioren blijven steeds langer thuis wonen. Zij komen minder vaak in een verzorgingstehuis terecht en maken meer gebruik van de thuiszorg. Als zij hulp nodig hebben, komen zij vaker bij de huisarts terecht.