De gemeente Moerdijk vordert een deel van de subsidie aan de Stichting Stoffer en Blik voor het organiseren van de activiteiten in Zevenbergen, in 2015, in het kader van de viering van de 70-jarige bevrijding terug. 

In februari 2015 verleende het college van burgemeester en wethouders een voorlopige subsidie van 11.185 euro aan de stichting.

Omdat het meest ambitieuze onderdeel van de activiteiten, een spectaculair belevingstheater met 3D-projecties, uiteindelijk niet is doorgegaan, heeft de gemeente de subsidie nu definitief vastgesteld op 7.252 euro. Dat betekent dus dat op het oorspronkelijke bedrag 3.933 euro gekort is.