Nog een kleine week en dan staat Etten-Leur weer bijna tien dagen in het teken van haar beroemdste oud-inwoner Vincent van Gogh tijdens het evenement 'Van Gogh Leeft'. 

Van vrijdag 28 mei tot en met zondag 5 juni zijn er diverse exposities en randactiviteiten in het centrum van Etten-Leur met Vincent van Gogh als grote inspirator.

Hoofdlocatie van Van Gogh Leeft is de Van Gogh Kerk op het Raadhuisplein, waar drie exposities samen vloeien.

Generaties

In de eerste plaats is er de permanente tentoonstelling te zien over Van Goghs’ verblijf en inspiratie in Etten. Op de rode loper staan verder de beelden van kunstenares Ien Sluyters (‘Vincent’s Revival’), bewerkt door diverse vooraanstaande kunstenaars.

En tenslotte zijn drie generaties Van Gogh te gast binnen de expositie ‘Vincent Vincent Vincent’. Dit laatste project betreft een samenwerking met het Princenhaags Museum. Zij stellen een pop-up-expositie samen rond de schilder, de oom en de grootvader, die alle drie Vincent heetten en hun voetsporen achterlieten in Princenhage.