Gemeente Moerdijk heeft voorlopig tekort van ruim drie ton

Het voorlopige rekeningresultaat van de gemeente Moerdijk over 2016 laat een tekort zien van 323.000 euro. Dat heeft wethouder Frans Fakkers bekendgemaakt in een toelichting op de zojuist verschenen eerste bestuursrapportage. 

Het tekort is onder andere ontstaan door gewijzigde voorschriften in maart van dit jaar. "Dat hebben we niet kunnen voorzien", aldus Fakkers. "Met name als het gaat om de bijdrage van het Rijk voor uitkeringsverstrekkingen. Die zijn lager vastgesteld en dat geeft een nadeel van vijf ton."

Verder blijkt een aanbesteding voor onkruidbestrijding 143.000 euro meer te bedragen dan begroot en zitten er nog wat nadelige zaken in het opstellen van de Milieu Effect Rapportage (MER) en het bestemmingsplan voor industrieterrein Moerdijk, zijnde 120.000 euro groot.

Fakkers: "En er zijn nog wat correcties van budgetmutaties die in de begroting van 2016 verkeerd zijn doorgevoerd voor een bedrag van 165.000 euro. Dan kom je alles bij elkaar uit op ongeveer een bedrag van een miljoen euro, terwijl we begroot hadden op een overschot van zeven ton. Door deze omstandigheden staan we nu dus voorlopig op een tekort van ruim drie ton."

Marge

Voorlopig geven de resultaten van de eerste bestuursrapportage nog geen aanleiding om het beleid aan te passen. "In de tweede bestuursrapportage in september krijgen we iets meer zicht over welke kant het met de begroting uit gaat en welke gevolgen dit heeft. Het is uiteindelijk ook maar een kleine marge op een begroting van in totaal 88 miljoen euro."

Dat neemt niet weg dat de gemeente Moerdijk alert is. "Ons uitgangspunt is in elk geval dat we aan het eind van het jaar geen tekort hebben."

Tip de redactie