Moerdijkers denken mee over hun dorp

In en rond de Ankerkuil en op het plein voor de voormalige rooms-katholieke kerk in Moerdijk dorp hebben de verschillende werkgroepen woensdag laten zien en horen wat ze allemaal uitgedacht hadden om hun dorp nog leefbaarder te maken. 

Enkele jaren geleden dreigde het dorp Moerdijk in de versukkeling te raken omdat het ingebouwd leek te gaan worden tussen industriële complexen. Er werd zelfs geopperd om het dorp maar op te heffen, maar daar voelden de Moerdijkers zelf uiteraard niets voor.

Vooral door impulsen van de gemeente Moerdijk, onder leiding van burgemeester Jac Klijs, werd de negatieve spiraal doorbroken. Er kwam een nieuw multicultureel centrum de Ankerkuil en de unieke Moerdijkregeling, die ook landelijk aandacht trok.

Nieuw elan

Tijdens de diverse gebiedsplanavonden ontstond er nieuw elan en dat resulteerde in de oprichting van verschillende werkgroepen, die woensdag op gedegen manier hun plannen presenteerden.

Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk waarschuwde de goed gevulde zaal dat er al veel bereikt is de laatste jaren - zoals de bouw van de Ankerkuil, het opknappen van de Appelzak en het gebied rond de Klokkenstoel -, maar dat andere zaken wel eens langer kunnen duren. "Zo moet er voor de aanleg van een veilig fietspad naar Zevenbergen grond worden aangekocht en dat neemt nu eenmaal veel tijd in beslag."

LPM

Klijs liet weten dat veel zaken voor wat de financiering betreft afhankelijk zijn van de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Daar is de aanleg van het fietspad overigens niet afhankelijk van omdat de twee miljoen euro die daar voor nodig zijn komen uit de Algemene Middelen.

Tip de redactie