Commissaris van de Koning roemt logistieke ligging gemeente Moerdijk

In 2011 bracht Wim van de Donk, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, zijn laatste werkbezoek aan de gemeente Moerdijk. Woensdag was hij wederom te gast in de gemeente.

Van de Donk sprak tijdens het werkbezoek met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Daarnaast bezocht hij samen met onder andere het college van burgemeester en wethouders het bedrijventerrein Moerdijk, waarbij zij werden rondgeleid bij afvalverwerker ATM.

De keuze voor een rondleiding bij dit bedrijf was bewust, want Van de Donk had speciaal gevraagd om een rondleiding bij een innovatief bedrijf. De provincie heeft veel oog voor duurzaamheid. Dat grondstoffen geproduceerd kunnen worden door middel van afvalverwerking is daar een mooi voorbeeld van.

Kansen

Van de Donk roemde de ligging van de gemeente Moerdijk. De uitstekende logistiek, met onder andere de zeehaven op het bedrijventerrein Moerdijk, bieden uitstekende kansen en mogelijkheden voor de toekomst.

Ook het Logistiek Park Moerdijk (LPM) kwam ter tafel. Juridisch-technisch zit hier een kink in de kabel. Een definitief plan zal eind dit jaar gereed zijn en over de uitvoering hiervan is er volledig vertrouwen bij zowel de provincie als het gemeentebestuur.

Tip de redactie