Het CDA in Moerdijk heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Moerdijk over een in hun ogen gevaarlijke verkeerssituatie in de Arkelhof in Zevenbergen. 

Het CDA stelt de vragen na hiertoe gesproken te hebben met bewoners van de straat. Een bijna-ongeval, waarbij recentelijk een kind en een pakketdienstauto waren betrokken, was aanleiding voor de bewoners om bij het CDA aan de bel te trekken.

De Arkelhof is een woonerf en kent een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Nabij een kinderspeelplaats is een bocht opgenomen in deze straat als snelheidsremmende maatregel.

Overstekende kinderen

"Ondanks genoemde verkeersmaatregelen wordt er, aldus de ouders, op een zodanige wijze met onder andere auto’s gereden, dat hierdoor gevaar wordt veroorzaakt voor kinderen", schrijft het CDA aan het college.

"Overstekende kinderen, kinderen die achter een bal aan de weg oprennen, kinderen die vanuit een brandgang willen oversteken naar de speelplaats et cetera. Dit gebeurt op onder meer het rechte deel van de Arkelhof, ter hoogte van de speelplaats."

De bewoners stellen voor om om een paar snelheidsremmende drempels aan te leggen in het rechte stuk van de Arkelhof en van de Arkelhof een éénrichtingsstraat te maken.