Gemeente Etten-Leur voldoet al bijna aan norm afvalscheiding

De gemeente Etten-Leur is trots op de resultaten van het in 2012 ingezette inzamelsysteem van afval. In verhouding tot gemeenten met een vergelijkbare adressendichtheid scoorde Etten-Leur in 2014 het beste op het gebied van afvalscheiding. 

Dat staat in een publicatie van VANG (Van Afval naar Grondstof) naar aanleiding van de CBS-enquête Gemeentelijk Afval.

Volgens VANG stak Etten-Leur er volgens de publicatie in het jaar 2014 met kop en schouders bovenuit met een hoeveelheid huishoudelijk restafval (inclusief grof huishoudelijk restafval) van gemiddeld 134 kilogram per inwoner. De gemeente Oegstgeest volgde op ruime afstand op de tweede plaats met 199 kilogram.

Overkoepelend

VANG is een overkoepelende organisatie waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Rijkswaterstaat en de Koninklijke Vereniging van Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) in participeren.

Het uitvoeringsprogramma van VANG gaat uit van 100 kilogram restafval per inwoner in 2020 en een afvalscheiding van 75 procent in datzelfde jaar. Etten-Leur haalde in 2014 reeds 72 procent. "Dat betekent dat wij nog 28 procent naar de afvalverbrander brengen", zegt Peter van der Wegen, beleidsadviseur Afval bij de gemeente.

Gft

Hoewel Etten-Leur volgens de cijfers van 2014 al 72 procent afvalscheiding realiseert, is daarmee volgens Wil Welvaarts, opzichter Afvalbeheer bij de gemeente, niet gezegd dat Etten-Leur het door VANG voorgestelde doel van 75 procent even snel haalt. "Maar iedere procent wordt nu wel moeilijker."

Dat wil echter niet zeggen dat er geen winst meer te behalen is. Zo zijn gft en plastic nog te veel terug te vinden in de restcontainer, respectievelijk 40 en 15 procent.

Van der Wegen: "Vooral gft is opvallend omdat mensen daarvoor aan huis een aparte bak hebben en dit dus ook nog eens gratis aan kunnen bieden. Vaak is het ook een beetje onwetendheid. Van vroeger uit stond gft voor groente, fruit- en tuinafval, maar er mag tegenwoordig veel meer in die container. Brood bijvoorbeeld."

Tip de redactie