Het rijtje huizen aan de Noordhoeksedijk in Noordhoek heeft bijna zijn hoogste punt bereikt. Onder aan deze dijk aan de zuidzijde moeten twee hoekwoningen komen, vijf rijwoningen en vier vrijstaande huizen. 

Een van deze vrijstaande huizen is al klaar en al enkele jaren bewoond. De twee hoek- en vijf rijwoningen zitten aan elkaar vast. De kavels voor de drie vrijstaande woningen moeten nog worden uitgegeven.

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk ging op 7 oktober 2008 akkoord met het sluiten van een startovereenkomst met Staal Makelaars om de haalbaarheid te onderzoeken van de herontwikkeling van het oude mestverwerkingsbedrijf Kryna aan de Noordhoeksedijk 12.

Locatieontwikkelingsovereeenkomst

Op 23 september 2010 stelde de gemeenteraad de locatieontwikkelingsovereenkomst vast. Op 9 november 2010 werd deze door de ontwikkelaar en de gemeente ondertekend en op 2 februari 2012 werd het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld en is het onherroepelijk geworden.

De verkoop werd in mei 2012 via de makelaar opgestart.