Inwoners van de gemeente Moerdijk zijn qua serviceverlening het meest tevreden over het aanvragen van producten, de ontvangen informatie en de afhandelingstijd.

Acht op de tien inwoners is hier goed over te spreken. Dat blijkt uit het landelijk onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’ dat in opdracht van de gemeente Moerdijk is uitgevoerd door I&O Research naar bevindingen van inwoners op het gebied van onder andere woon- en leefomgeving, zorg en welzijn en gemeentelijke dienstverlening.

Goede weg

De service in Moerdijk wordt gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 6,7. Dat is dicht bij het streefcijfer van 7.0. “We zijn dus met de dienstverlening aan onze burgers op de goede weg”, meent wethouder Frans Fakkers.

Zo is onlangs de gemeentelijke website geheel vernieuwd met meer digitale producten en is het bovenste deel van de site meer vraaggericht geworden. Hier staan de meest gezochte onderwerpen centraal, zoals paspoorten aanvragen, openingstijden en afspraken maken.

Prettig

Bijna driekwart van de Moerdijkers zegt niet van plan te zijn om snel uit de gemeente te vertrekken en acht op de tien vindt dat buurtbewoners prettig met elkaar omgaan. Ook voelen inwoners zich prettig in hun eigen leefomgeving. Gemiddeld waarderen ze het wonen in de gemeente met het rapportcijfer 7,8.

De mate waarin inwoners worden betrokken bij het beleid (burgerparticipatie) wordt met een 6,1 net boven het landelijk gemiddelde beoordeeld. Hoewel dit cijfer niet een op een te vergelijken is met uitkomsten van eerdere onderzoeken naar dit onderwerp (omdat het toen lokale peilingen betrof), durft wethouder Fakkers toch te concluderen dat sprake is van een gestage verbetering.

“In 2009 scoorden we slechts een 4,6 op dit onderwerp. In 2013 was dat gestegen tot een 5,2. Dat waren weliswaar andere onderzoeken, maar hoe dan ook is de 6,1 die we nu in dit onderzoek scoren een stap verder in de goede richting.”