De dorpstafel van Fijnaart krijgt er een nieuwe werkgroep bij die zich bezig gaat houden met de wateroverlast in het dorp. Tijdens de dorpsavond in februari gaven waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk inzicht in de maatregelen die ze gaan nemen om de wateroverlast in Fijnaart te verminderen. 

Deze maatregelen zijn samen met een aantal inwoners en agrariërs van Fijnaart bedacht. Voor de vervolgstappen willen het waterschap en de gemeente meer inwoners betrekken en hiervoor een nieuwe werkgroep formeren.

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk gaan de komende jaren onder andere waterbergingen aanleggen, waterstanden met agrariërs afstemmen en regenwater niet meer via het riool afvoeren.

Deze maatregelen dragen bij aan het verminderen van wateroverlast, zodat de wateropslag, -doorstroming en -verdeling beter wordt geregeld.

Door de klimaatveranderingen moet er in Fijnaart echter nog veel meer gebeuren. De eerste bijeenkomst van deze nieuwe werkgroep van de dorpstafel is op dinsdag 17 mei van 19.00 tot 21.30 uur in de Parel in Fijnaart.