De gemeente Etten-Leur voert een wijziging door in haar subsidie- en ondersteuningsbeleid aan verenigingen en stichtingen. De gemeente zelf spreekt in dit kader van een modernisering. 

De mededeling komt niet helemaal uit de lucht vallen, ook niet voor de verenigingen en stichtingen. Wethouder Jan van Hal heeft in een eerder stadium al gewag gemaakt van een andere benadering.

Na een uitvoerig proces van overheidsparticipatie heeft de gemeente Etten-Leur met nagenoeg alle subsidieontvangers begin dit jaar gesprekken gevoerd. De daaruit ontvangen input leidt tot het nieuwe subsidiebeleid, waarvan de uitvoering in 2017 van start gaat.

Dialoog

Meer dan voorheen is het mogelijk om de subsidieaanvraag te toetsen aan maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen en de eigen (financiële) verantwoordelijkheid van organisaties centraal te stellen.

In het nieuwe beleid wordt jaarlijks bij indiening van de subsidie de dialoog aangegaan met de organisaties. In deze werkwijze wordt steeds de vraag gesteld: wat kun je zelf en wat kun je samen? En welke ondersteuning, in de breedste zin van het woord, wordt daarbij van de gemeente verwacht? Uitgangspunt daarbij is dat het niet altijd om geld hoeft te gaan, maar bijvoorbeeld in organisatie, logistiek of bestuur ondersteuning gewenst is.