Rinus Broekmans heeft zijn laatste dienst als vrijwilliger op de buurtbus Moerdijk gereden. Bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd heeft hij besloten om na elf jaar te stoppen als vrijwillig chauffeur en secretaris van de buurtbus vereniging. 

Broekmans was vanaf het begin betrokken bij het oprichten en besturen van de buurtbus in 2006.

In 2009 werd hij gevraagd de taak van secretaris op zich te nemen. In deze functie is hij altijd voor de belangen van de passagiers en de vereniging opgekomen, zowel bij Veolia, Arriva en de gemeente Moerdijk.

Praatje

Ook met de sponsors van de vereniging onderhield Rinus persoonlijk contact door elk jaar persoonlijk even langs te gaan.

Rinus was als chauffeur ook zeer gezien op de buurtbus en had voor een ieder wel een praatje en was altijd bereid, indien nodig, iets extra’s te doen.

Bestuur en chauffeurs waren dinsdagavond aanwezig bij het einde van zijn dienst om hem hiervoor te bedanken en in de bloemen te zetten.