De werkzaamheden aan de kruising Molenstraat-Prinsenstraat in Zundert zijn voltooid. Sinds het voorbije weekeinde kunnen verkeersdeelnemers weer naar hartenlust van de kruising gebruikmaken. 

Enige waakzaamheid is daarbij overigens wel geboden. Er is namelijk sprake zijn van een totaal andere  verkeerssituatie.

Zo heeft de doorgaande route Prinsenstraat-Wernhoutseweg nu - in tegenstelling tot voorheen - voorrang op de Molenstraat.

Vracht- en landbouwverkeer

Ook geldt er een verbod op vracht- en landbouwverkeer in de Molenstraat, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Dit verbod geldt op de Molenstraat vanaf de Prinsenstraat en op de Bredaseweg vanaf de Meirseweg.

Maximumsnelheid

Daarnaast geldt er een andere maximumsnelheid op de Molenstraat, namelijk 30 km/h.

De komende weken worden er nog aanvullende verkeersremmende maatregelen op de Molenstraat uitgevoerd.