De gemeente Etten-Leur is erkend als leerbedrijf is op het gebied van Handhaving, Toezicht en Veiligheid. Dit houdt in dat stagiaires van de beroepsopleiding er praktijkervaring op kunnen doen als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

De boa’s werken wijkgericht en hebben als doelstelling de veiligheid te waarborgen en overlast terug te dringen. Binnen de stageperioden maken de scholieren kennis met de verschillende aspecten van het vakgebied.

Zo verminderen zij baldadigheid door jeugd en gaan in gesprek met inwoners bij de verschillende vormen van overlast. Ook controleren zij op vergunningen en parkeerexcessen.

Samenwerking

Boa’s werken nauw samen met vele partners, zowel binnen als buiten de gemeente. Het wijkgericht werken zorgt dat elke boa gekoppeld is aan bepaalde wijken, en daar intensief samenwerkt met de wijkagent en de wijkmanager.

Natuurlijk zijn ook de inwoners zelf, de jongerenwerkers en verenigingen vaste gesprekspartners.

Beroepskeuze

De stageplaatsen worden nu opgevuld door eerstejaars scholieren vanuit het Vitaliscollege. Zij volgen de MBO opleiding. Na het eerste jaar, en de opgedane praktijkervaring, kunnen zij een keuze maken binnen hun studie.

De afstudeerrichtingen zijn dan ‘politie’ of ‘handhaving’.