In een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft fractievoorzitter Desiree Brummans van het CDA haar bezorgdheid uitgesproken over de slechte staat van zowel de vestingwerken in Klundert als de Bottekreek die door de kern loopt. 

Ook het bestuur van heemkundekring Die Overdraghe uit Klundert heeft vorig jaar al geconstateerd dat delen van de vestingwerken in slechte staat zijn.

Met de wethouders Eef Schoneveld en Thomas Zwiers is enkele weken geleden samen met enkele bestuursleden al een rondgang door Klundert gemaakt.

Erosie

De vestingwerken in Klundert hebben een monumentale status en werden in het verleden steeds goed onderhouden."“Echter", zo stelt Brummans, "de laatste jaren holt het aanzien van de vestingwerken en walkanten sterk achteruit." 

"De voegen verkeren op diverse plaatsen in slechte staat en mossen en grassen hebben vrij spel gekregen waardoor erosie optreedt."

Veiligheidsrisico

Ook de Bottekreek vertoont volgens haar tekenen van achterstallig onderhoud.Desiree Brummans stelt dat het achterstallig onderhoud niet alleen het aanzien van de vestingwerken ondermijnt. 

"De slechte staat van de beschoeiing brengt een veiligheidsrisico met zich mee voor mens en dier." Zij benoemt in deze spelende kinderen en grazende schapen. "Tevens ondervindt de sportvisserij er hinder van."

Verantwoordelijkheid

De gemeente Moerdijk en Waterschap Brabantse Delta hebben volgens het CDA samen gedeelde verantwoordelijkheid voor het totale onderhoud van de vestingwerken.

Desiree Brummans vindt het dan ook de hoogste tijd dat deze partijen ook daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid in deze gaan nemen.