Begin mei starten de werkzaamheden aan de Voorstraat in Fijnaart. Er komt andere bestrating, een pleintje in het midden en vernieuwd groen. Tegelijkertijd wordt de afwatering verbeterd door het werk aan het riool. 

Een aantal inwoners en ondernemers heeft zich hard gemaakt voor de veranderingen in het dorpshart van Fijnaart.

Toelichting

De aannemer heeft een brief aan de omwonenden en de ondernemers verstuurd. Daarin staat onder andere hoe en wanneer het werk gaat plaatsvinden, informatie over verkeersomleidingen en hoe mensen op de hoogte gehouden worden tijdens het werk.

Ondernemers krijgen bovendien bezoek van de aannemer en de contactpersoon van de gemeente voor een toelichting en om eventuele knelpunten en wensen te bespreken.

Fases

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Fase 1 start bij de kruising Kerkring en loopt tot huisnummer 20. Fase 2 start bij huisnummer 20 en loopt tot en met de kruising Kadedijk.

De weekmarkt vindt plaats op het deel dat niet in uitvoering is.

Fendertse Week

Aangenomen dat de weersomstandigheden goed blijven en er geen onverwachte tegenvallers zijn, is het werk op tijd klaar om in augustus op de nieuwe Voorstraat de Fendertse Week te vieren.